KONTAKT

Dyrektor festiwalu

Jan Nowara

sekretariat@teatr-rzeszow.pl
tel. 17 853 27 48

Dział Sprzedaży i Marketingu
– rezerwacja biletów

tel. 17 853 22 52

bilety@teatr-rzeszow.pl