Nagroda Główna im. Joanny Puzyny-Chojki dla spektaklu „Staff Only” Biennale Warszawa!

Nagroda  Główna im. Joanny Puzyny-Chojki dla spektaklu „Staff Only” Biennale Warszawa!

06. Festiwal Nowego Teatru dobiegł końca. Na gorąco publikujemy werdykt Jury dziennikarskiego oraz wyniki głosowania publiczności!

NAGRODY JURY DZIENNIKARSKIEGO:

Jury dziennikarskie w składzie:

 1. Rafał Bolanowski
 2. Katarzyna Cetera
 3. Marcin Czarnik
 4. Adam Głaczyński
 5. Joanna Gościńska
 6. Mateusz Kaliński, Agata Skrzypek
 7. Joanna Ostrowska
 8. Paweł Stangret
 9. Ryszard Zatorski

sekretarz Monika Midura

po obejrzeniu siedmiu spektakli konkursowych podczas 06. Festiwalu Nowego Teatru
w Rzeszowie w dniach 29 listopada–4 grudnia:

Jak ocalić świat na małej scenie? Teatru im. Zygmunta Hübnera w Warszawie w reż. Pawła Łysaka

Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie w reż. Piotra Ratajczaka

Idioci Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w reż. Marcina Wierzchowskiego

Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w reż. Mikołaja Mikołajczyka

Mistrz i Małgorzata Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wreż. Cezarego Ibera

Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w reż. Pawła Świątka

Staff Only Biennale Warszawa w reż. Katarzyny Kalwat

podjęło decyzję o przyznaniu honorowej NAGRODY SPECJALNEJ JURY DZIENNIKARSKIEGO za inteligentne i życzliwe przypomnienie

, że prowincja to stan świadomości, a nie miejsce na mapie oraz za zwrócenie uwagi na siłę wspólnoty, która bierze się z siły jednostki w teatrze i poza nim spektaklowi Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie w reżyserii Piotra Ratajczaka.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ IM. JOANNYPUZYNY-CHOJKI w kwocie 6 000 zł za najpełniejsze oddanie idei nowego teatru sformułowanej przez Joannę Puzynę-Chojkę oraz myśli przewodniej tegorocznej edycji Festiwalu „Ja i/czy wspólnota”, aktualność tematu, podjęcie dyskusji nad relacją wspólnota – inny, rozszerzenie tego, co rozumiemy pod  pojęciem projektu teatralnego, a także dekonstrukcję sposobów mówienia o polskości zawartej w języku spektaklowi Staff Only Biennale Warszawa w reżyserii Katarzyny Kalwat.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:

Komisja w składzie:

 1. Marta Bieszczad
 2. Renata Pisarek
 3. Krystyna Przebieradło
 4. Wioletta Ptak

odbyła posiedzenie 4 grudnia 2019 r. i dokonała przeliczenia przyznanych przez publiczność głosów.

Poszczególne spektakle konkursowe uzyskały następującą ilość punktów:

 1. 711 Jak ocalić świat na małej scenie?
 2. 726 Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna
 3. 841 Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający
 4. 842 Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
 5. 998 Mistrz i Małgorzata
 6. 1038 Staff Only

NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI w wysokości 6 000 zł otrzymuje spektakl, który zebrał liczbę 1240 punktów – Idioci Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w reżyserii Marcina Wierzchowskiego.