30.11/ WOJNA W NIEBIE

Fundacja Migawka w Krakowie

WOJNA W NIEBIE

Autor: Joseph Chaikin

Reżyseria: Dominika Feiglewicz

Data: 30.11.2019, godz. 21:30

Miejsce: Teatr Maska

Cena biletu: 30 zł

OPIS:

Spektakl tworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące, który udowadnia, że teatr może być przestrzenią poruszającego doświadczenia spotkania różnych światów.

Osoby głuche niestety bardzo często są wykluczone ze świata kultury. Jeśli już się ich do niego dopuszcza, to głównie w roli odbiorców. Spektakl Wojna w niebie nie tylko będzie dostępny dla wszystkich, ale to właśnie osoby głuche są jego głównymi twórcami, to ich zobaczymy na scenie w roli aktorów, którzy zaproszą nas do swojego trudnego, ale też pasjonującego świata.

Spektakl jest przedsięwzięciem artystycznym, ale równocześnie ma za zadanie być narzędziem służącym lepszemu poznaniu środowiska osób niesłyszących oraz zwrócić uwagę i pogłębić świadomość społeczeństwa na temat tej grupy wykluczonych.

Tekst nie jest przypadkowy. Scenariusz inspirowany jest utworem  Wojna w niebie Josepha Chaikina. Autor poprzez afazję (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu) sam został wykluczony ze społeczeństwa, a mimo to nadal tworzył, co stało się jego terapią i drogą powrotną do zdrowia. Sam też zaczął uczyć się języka migowego. Tekst został przetłumaczony na Polski Język Migowy, tak aby poetycka forma tekstu została zachowana, a jednocześnie była w pełni zrozumiała przez osoby głuche. Spektakl opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości, problemach bycia niezrozumianym przez otoczenie i trudnościach społecznych wynikających z barier komunikacyjnych.

TWÓRCY/REALIZATORZY:

Ruch sceniczny, współpraca reż.: Katarzyna Anna Małachowska

Scenografia, kostiumy: Aleksandra Żurawska

Głos: Krzysztof Globisz

Muzyka: Piotr Przewoźniak

Projekcje: Amadeusz Nosal

Światło: Krzysztof Małachowski

Tłumaczenie tekstu na Polski Język Migowy: Agnieszka Madejczyk

OBSADA: Dominika Kozłowska, Patrycja Nosowicz, Rafał Bołdys, Krystian Maligłówka

NAGRODY:

 – Główna nagroda za najlepszy spektakl teatrów niezależnych w konkursie „The Best Off” (czerwiec 2019)

Premiera: 30.06.2018

Czas trwania: 60 min (bez przerwy)

Spektakl dla widzów od 10 roku życia

Spektakl dostępny dla osób niesłyszących, niedosłyszących i słyszących

fot. Piotr Kubic