03.12/ JA I/ CZY WSPÓLNOTA/ panel dyskusyjny

JA I/CZY WSPÓLNOTA

Panel dyskusyjny

Tematy:

Kanon i eksces – jak obcować z tradycją? Off-Wyspiański, czyli niedokończona reforma polskiego teatru. Mity wspólnotowe i „mitologie prywatne” w nowym teatrze.

 „Sami swoi”. A inni? Naród upaństwowiony czy społeczeństwo obywatelskie? Gdzie się zapodziało słowo „Rzeczpospolita”?

Teatr pomiędzy kościołem a stadionem. „Do teatru nie wchodzi się bezkarnie”– co to dzisiaj znaczy? Jak możliwy jest obecnie teatr alternatywny/niezależny/offowy?

 „Chodźcie z nami!” Od tłumu do wspólnoty. Co ma do powiedzenia chór we współczesnym teatrze? Co się stało z niegdysiejszym „teatrem wspólnoty”? „Panie na lewo, panowie na prawo” -jak reżyseruje się widownię w „teatrze krytycznym”?

Małe wspólnoty i ich tęsknoty. „Jak ocalić świat na małej scenie?” Czy zespół teatralny jest w stanie stworzyć nowy projekt życia zbiorowego?

Udział w debacie wezmą:

Piotr Augustyniak – filozof, eseista i tłumacz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gospodarz cyklu spotkań teatralno-filozoficznych „Sztuka myślenia” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, wydał kilka książek naukowych i eseistycznych, a najnowsza to Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła. Studium o „Wyzwoleniu” (Kraków 2019).

Piotr Dobrowolski – literaturoznawca, estetyk, teatrolog, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor „Czasu Kultury”. Autor książek: Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym (2011), Wolność, równość, teatr. Pięć lat Sceny Roboczej (2017) oraz Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej (2019).

Dariusz Kosiński – teatrolog, profesor w Katedrze Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem wielu książek, m. in. Polski teatr przemiany (2007), Grotowski. Przewodnik (2009), Teatra polskie. Historie (2010). Najnowsza jego książka nosi tytuł Uciec z „Wesela”. Próby z teatru Stanisława Wyspiańskiego.

Marcin Kościelniak – teatrolog i krytyk teatralny, pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest zastępcą redaktora naczelnego „Didaskaliów. Gazety Teatralnej”. Autor książek: Prawie ludzkie, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara (2012), „Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru (2014), Egoiści. Trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. (2018).

Katarzyna Kręglewska – teatrolożka i tłumaczka, pracuje w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu Gdańskiego, jest współorganizatorką Festiwalu Literatury i Teatru Between/Pomiędzy w Sopocie. Autorka książki Polskie pamiętniki teatralne. Teoria – historia – teksty (2018).

Monika Kwaśniewska – teatrolożka, pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (2009), Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata (2016) oraz świeżo wydanej Między hierarchią a anarchią. Teatr – Instytucja – Krytyka (2019).

Zbigniew Majchrowski – literaturoznawca i teatrolog, profesor, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Autor książek, m.in. Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (1998), Różewicz (). Ostatnio wydał monografię Re: Iredyński, przygotowuje do druku nową książkę o współczesnych inscenizacjach Dziadów.